Oferta

Nasza firma wykonuje:

 • sieci oraz przyłącza wodociągowe
 • sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej
 • montaż zbiorników retencyjnych, osadników i separatorów zanieczyszczeń
 • montaż przepompowni ścieków sanitarnych i deszczowych
 • montaż przydomowych oczyszczalni ścieków
 • wewnętrzne instalacje wod-kan-co

Dodatkowo wykonujemy także:

 • przeciski pneumatyczne do DN 200
 • wbijanie rur stalowych do DN 400
 • wykopy pod fundamenty oraz inne roboty ziemne koparko-ładowarką
 • wiercenie w żelbecie – do średnicy DN 350
 • nawiercanie rurociągów o średnicy nawiercenia do DN 100
 • zgrzewanie elektrooporowe rur PE DN 32-400
 • zgrzewanie doczołowe rur PE DN 90-315
 • odśnieżanie placów za pomocą koparko-ładowarek

Nasze projekty obejmują:

 • sieci wodociągowe
 • sieci kanalizacji sanitarnej
 • sieci kanalizacji deszczowej
 • przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne
 • instalacje wodne i kanalizacyjne
 • instalacje centralnego ogrzewania
 • instalacje gazowe

Ponadto realizujemy także:

 • projekty tymczasowej organizacji ruchu
 • projekty instalacji odwodnienia terenów utwardzonych i dachów
 • operaty wodnoprawne
 • projekty podczyszczania ścieków